Získat české občanství je obtížné: Přechází mu těžký znalostní test

Každý cizinec musí před získáním českého občanství projít určitým procesem. Jednou z podmínek je prokázání znalostí o Česku.

i Zdroj fotografie: PxHere
                   

Získání českého státního občanství není jednoduché. Jak informuje ministerstvo vnitra žadatel musí být do české společnosti integrován hlavně z rodinného, pracovního a sociálního hlediska. Neměl by se dopustit žádných trestných činů, protože nesmí ohrožovat bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, život, zdraví či majetkové hodnoty. Musí také po určitou dobu na území Česka žít. U občana EU se vyžaduje, aby měl trvalý pobyt minimálně po dobu tří let. U občana mimo EU je nutná doba pěti let.

Jde to i jinak

Případně je možnost, že má povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem dosahuje alespoň 10 let, uvádí dále web ministerstva vnitra. Nejen splnění těchto formalit je důležité. Člověk ucházející se o české občanství musí také prokázat znalosti o ústavním systému země a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích, informuje ministerstvo vnitro. Některé otázky mohou být pro cizince i záludné.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Cizinci ucházející se o české občanství musí také prokázat znalost českého jazyka, minimálně na úrovni B1

Web Aktuálně píše, že v testech se může objevit otázka týkající se data, kdy se v Česku dávají vánoční dárky. V řadě zemí není běžné, že je to 24. prosince. Objevit se v takovém testu může také dotaz na telefonní číslo na policii, kdy mají děti hlavní prázdniny i jakými slovy začíná česká hymna. To se může jevit pro řadu lidí jako zcela jednoduché. V testu se nicméně objevují i otázky, které by mohly činit problém i některých krajanům. Například dotaz týkající se úkolu ombudsmana či rozlohy Česka.

Musí prokázat i pracovněprávní vědomosti

Web Aktuálně uvádí jako příkladovou otázku i to, kolik může člověk ročně odpracovat na dohodu o provedení práce. Některé otázky se týkají i zeměpisných či historických oblastí. Jde například i o otázku ohledně prvního československého prezidenta. Kromě T. G. Masaryka by zájemci o české občanství, podle vzorového testu na webu Aktuálně, měli znát i praotce Čecha či odpovědět správně na dotaz týkající se města na jihu Čech, které je zapsáno v UNESCO.

iZdroj fotografie: Depositphotos
V testu se může například objevit i fotografie Pražského hradu a cizinec ho musí identifikovat

Lidí, kteří se v budoucnu mohou ucházet o české občanství může být i kvůli válce na Ukrajině hodně. K 31. březnu 2023 bylo na českém území registrováno víc než milion osob cizí státní příslušnosti, informuje zpráva ministerstva vnitra o migraci. Z toho zhruba 527 tisíc lidí pochází z Ukrajiny, což je zhruba 52 procent. I před válkou nicméně počty žádostí o české občanství rostly. Web Seznam Zprávy uvádí, že důvodem byla změna v legislativě. Od roku 2014 český zákon připouští možnost dvojího státního občanství.

Diskuze Vstoupit do diskuze
136 lidí právě čte
Autor článku

Martin Duplák

Bývalý redaktor webu ČT24, jehož koníčkem, a dlouhodobě i denní prací, jsou ekonomika a finance. Zaměřuji se také na kulturu a osobnosti.

Zobrazit další články