Co dělat v případě evakuace? 

Bez ohledu na to, zda se jedná o požár, povodeň nebo jinou nebezpečnou situaci – vždy byste měli mít přehled o tom, co dělat. Nikdy totiž nevíte, kdy to budete potřebovat, a každá vteřina pak může být rozhodující. Proto se podívejte na naše rady a zjistěte, jak se v případě evakuace chovat.

i Zdroj fotografie: Shutterstock
                   

Kdy může dojít k evakuaci? 

Evakuací rozumíme soubor kroků pro zajištění rychlého, bezpečného a efektivního přesunu osob, zvířat, případně majetku do bezpečí z oblasti ohrožené nějakou mimořádnou situací. 

Evakuace může být: 

 1. Samovolná – evakuovaní občané si hledají náhradní ubytování sami (zůstávají například u svých příbuzných). 
 2. Řízená – lidé se přesouvají do předem zařízených evakuačních středisek, kde mají k dispozici základní potřeby včetně stravy. Tuto evakuaci řídí příslušné orgány. 

K evakuaci osob může dojít při požáru, povodních, úniku nebezpečných látek nebo při nahlášení bomby. Výzvu k evakuaci nařizuje velitel zásahu, zaměstnavatel postiženého objektu, starosta obce nebo hejtman kraje a vy ji musíte uposlechnout. Ignorováním komplikujete nejen práci záchranných týmů, ale můžete také ohrozit zdraví evakuovaných osob. Odmítnutí výzvy navíc představuje přestupek a v nejhorším případě vám hrozí vysoká pokuta. 

V případě nebezpečí se o evakuaci dozvíte prostřednictvím evakuačního rozhlasu nebo z megafonů policie či správce objektu. Pokyn k evakuaci můžete obdržet také z médií. 

Co dělat v případě evakuace? 

Pokud se ocitnete v budově zasažené požárem nebo jinou mimořádnou událostí, pak sledujte únikové cesty. Tyto cesty totiž přímo slouží k evakuaci osob a patří mezi ně chodby, schodiště, eskalátory, evakuační výtahy atp. 

Existují dva hlavní druhy únikových cest

 • Nechráněná – tato cesta představuje trvale volný prostor, kterým se dostanete k východu na volné prostranství. Není ale oddělená od ostatních částí budovy. 
 • Chráněná – touto cestou se také dostanete na volné prostranství, jedná se však o samostatný úsek chráněný před požárem. Od vnitřních prostorů tak bývá oddělený stěnami z nehořlavých hmot. Bývají to například schodiště či pavlače. 

Při evakuaci se vždy orientujte dle značení únikových východů – jedná se o zelenou obdélníkovou nebo čtvercovou tabulku s bílým panáčkem, dveřmi, schodištěm nebo evakuačním výtahem. Při požáru pak rozhodně nepoužívejte klasický osobní výtah. Z toho důvodu u něj většinou najdete cedulku s textem „tento výtah neslouží k evakuaci osob“. 

Únikové východy bývají pro evakuaci všech osob zpravidla dostačující, v některých případech se využívají ale i náhradní únikové možnosti (například únikové žebříky nebo okna). Pro bezproblémovou možnost úniku také není zamykání únikových východů povolené, dveře musí být vždy volně přístupné. 

Jak postupovat při vyhlášené evakuaci? 

V případě vyhlášené evakuace je důležité dodržet základní zásady pro opuštění domova. Sepsali jsme proto pro vás následující doporučení. 

V případě opuštění domova na pár hodin postupujte následovně: 

 • Vypněte všechny spotřebiče, topení i vodu a zhasněte světla. 
 • Zamkněte domov a zjistěte, zda o evakuaci ví i vaši sousedé. 
 • Domácí mazlíčky vezměte s sebou. 
 • Malým dětem dejte papírek s kontaktem na vás. 

Pokud opouštíte domov na delší dobu, pak podnikněte tyto kroky: 

 • Vypněte vodu, plyn i další spotřebiče a zhasněte světla. 
 • Zabalte si své evakuační zavazadlo (batoh, kufr nebo taška s věcmi nezbytnými pro opuštění domova na několik dní) a vezměte s sebou i domácí mazlíčky. Nezapomeňte přibalit to nejnutnější i jim. 
 • Pokud orgány krizového řízení povolí použít k evakuaci automobil, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude jen možné. 
 • Pro orgány krizového řízení umístěte na domov také informaci o počtu evakuovaných osob, kontakt na vás a adresu místa, kam odcházíte. 
 • Dostavte se na určené evakuační středisko. 

V obou případech nezapomeňte pomoci všem, kteří to potřebují – tedy starším lidem, dětem a osobám s handicapem. 

Zdroj foto: ambrozinio / Shutterstock.com

Diskuze Vstoupit do diskuze
78 lidí právě čte
Autor článku

Marek

Zobrazit další články