„Covid mezi uprchlíky není problém,“ říká poslanec a lékař Teleky. Horší je to podle něj v případě povinného dětského očkování

VZP odhaduje, že náklady na zdravotní péči o uprchlíky budou zhruba 5,9 miliardy korun, což je zhruba o dvě miliardy více než platby státu za jejich pojistné.

i Zdroj fotografie: Se souhlasem Róberta Telekyho
                   

Z Ukrajiny přišla celá řada lékařů a zdravotních sestřiček. S chirurgem, poslancem a členem zdravotního výboru Róbertem Telekym (KDU-ČSL), jsme však v souvislosti s válečnými uprchlíky v České republice probrali i další témata.

Je české zdravotnictví připraveno na velké počty ukrajinských uprchlíků?

Jsme jednou z hlavních zemí, kam uprchlíci proudí z válkou zmítané Ukrajiny. Klade to zvýšené nároky na mnohé oblasti, zdravotnictví nevyjímaje. Pro zdravotnickou péči je nejdůležitější, že uprchlík je po získání vízum za účelem strpění, zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnec.

A to znamená…

…že může čerpat zdravotní péči stejnou jako občané ČR. Ve fakultních nemocnicích jsou záchytná místa, tzv. UA pointy, které odlehčují nápor především na pediatry, praktické lékaře a gynekology.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Uprchlíci z Ukrajiny

Z Ukrajiny přichází i celá řada lidí, kteří pracovali ve zdravotnictví. Může to být pro Českou republiku přínosem a co musí lékař nebo sestřička splnit?

V českém zdravotnictví pracuje celá řada cizinců, včetně lékařů a sester z Ukrajiny. Je u nás evidováno téměř 700 lékařů, kteří vystudovali na Ukrajině, a ještě násobně větší počet je ukrajinských zdravotních sester. Podmínky pro práci ve zdravotnictví jsou standardizované. Na první tři měsíce stačí povolení Ministerstva zdravotnictví ČR ke krátkodobé stáži. Prodloužení na 1-3 roky povoluje opět MZČR.

Co je potřeba doložit?

Nostrifikaci, doklad zdravotní způsobilosti, doklad o bezúhonnosti a pozvání z akreditovaného pracoviště, kde mohou pracovat pod přímým odborným vedením. K tomu, aby zahraniční lékař mohl vykonávat lékařskou péči samostatně, musí úspěšně absolvovat aprobační a jazykové zkoušky. Konkrétní podrobnosti pak upravuje paragraf 36 zákona č. 95/2004 Sb.

Většina příchozích z Ukrajiny není očkovaná na covid. Vidíte to, jako problém?

Počty nákaz mezi cizinci obecně, a ani mezi občany Ukrajiny, neeskalují. Populační vývoj sleduje stejný trend, jaký vidíme i v české populaci – tedy stagnaci až mírný pokles. 

iZdroj fotografie: Depositphotos
Testování

Mezi občany Ukrajiny tedy momentálně není žádný stoupající trend, pokud jde o covid?
Ne, žádnou eskalaci podezřelých nákaz či těžkých průběhů nemoci neregistrujeme. Počty hospitalizovaných občanů Ukrajiny s covid-19 jsou v stále v jednotkách. Očkování je samozřejmě i nadále doporučené, zvláště pro rizikové skupiny.

Když jste zmínil očkování, tak se u něj chvíli zastavme. Jak to je například s očkováním dětí, pokud jde o závažné nemoci?

Dětští pacienti z Ukrajiny mají podobný očkovací kalendář, jaký je v České republice a dá se na něj snadno navázat. Určitou komplikací u některých děti je chybějící očkovací průkaz. MZČR na řešení tohoto problému pracuje.

Existuje v tomto směru nějaké doporučení?

Ano. Česká vakcinologická společnost aktualizovala doporučení pro očkování dětí z Ukrajiny. Doporučuje v něm, aby praktičtí lékaři pro děti a dorost, dětem, které podle rodičů byly očkovány, ale nemohou doložit očkovací průkaz, podali nejméně jednu dávku MMR vakcíny a jednu posilující dávku hexavakcíny.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Ukrajinské dítě

Nebylo by lepší napřed zjistit protilátky?

Odborníci to nedoporučují. MMR vakcína je kombinovaná vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a hexavakcína je proti dětské obrně, záškrtu, černému kašli, tetanu, žloutence typu B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae.

VZP odhaduje, že náklady na zdravotní péči o uprchlíky bude zhruba 6 miliard korun. Může však nastat problém s příjmy, protože nyní předpokládat, kolik uprchlíků bude či nebude zaměstnaných, je do jisté míry pouze věštění…

Jednou ze základních úloh našeho státu je zajištění, co nejméně problémového vstupu uprchlíků z Ukrajiny na pracovní trh, za dodržení všech platných podmínek a pravidel. Druhým úkolem je, aby zatížení ekonomik států EU bylo rovnoměrné. ČR bude usilovat o finanční kompenzaci z peněz EU, a to právě v poskytování zdravotní péče pro uprchlíky.

Diskuze Vstoupit do diskuze
88 lidí právě čte
Autor článku

Martin Duplák

Bývalý redaktor webu ČT24, jehož koníčkem, a dlouhodobě i denní prací, jsou ekonomika a finance. Zaměřuji se také na kulturu a osobnosti.

Zobrazit další články