Koncesionářské poplatky se pravděpodobně navýší o 170 korun ročně. Podle mluvčí ČT Blinkové to půjde zejména na tvorbu pořadů

Vláda se bude zabývat zvýšením koncesionářských poplatků, které slouží k financování veřejnoprávních médií. Jejich výše se neměnila 14 let.

i Zdroj fotografie: VitVit / Creative Commons / CC BY-SA
                   

Koncesionářské poplatky aktuálně představují měsíční poplatek ze zákona 135 korun za televizi a 45 korun za rozhlas. Na co jsou tyto prostředky použity a o kolik by se měly zvednout? Nejen o tom se pro Události247 vyjádřila tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Vláda zvažuje, že po 14 letech zvýší koncesionářské poplatky. Vzešel tento návrh ze strany České televize?

Česká televize dlouhodobě upozorňuje na nutnost řešit své financování tak, aby mohla poskytovat veřejnou službu ve stejném rozsahu jako doposud i po roce 2024. Současná vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že se zaměří na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, jako na základní podmínku jejich nezávislosti. Věříme proto, že debata o budoucím financování veřejnoprávních médií povede k úpravě jak výše koncesionářských poplatků, tak i jejich přizpůsobení inflaci budoucích let.

Uvádí se, že Česká televize by v případě, že se poplatky nezvýší, musela omezit tvorbu vlastních pořadů. Jak velké by omezení bylo?

Ekonomický význam České televize pro českou audiovizi je zcela zásadní a omezení původní tvorby by se tak nutně promítlo nejen do poklesu pracovních míst v tomto segmentu české ekonomiky, ale i do ztráty některých specializovaných profesí, které by pro svou činnost nenašly uplatnění.

Co přesně by to v praxi znamenalo?

Pro určitý typ tvorby, jakou je například nezávislá dětská tvorba, animace nebo české původní dokumenty, v podstatě v České republice neexistuje náhradní finanční zdroj, ze kterého by mohla být financována v případě, že Česká televize, která je jedním z největších pilířů českého audiovizuálního průmyslu, bude muset omezit svou roli producenta.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Sledování televize

Bývalý premiér Babiš řekl, že neví, kam peníze České televize jdou. Dokážete na to odpovědět? Na co jsou využity?

Z analýzy hospodaření České televize jasně vyplývá, že většinu výdajů generuje výroba pořadů. Na rozdíl od komerčních vysílatelů totiž u veřejnoprávních televizí vlastní původní tvorba tvoří většinu vysílacího času. V případě České televize je to kolem 70 %. Z tohoto je zřejmé, že snižování disponibilních prostředků a jejich reálné hodnoty dopadne na rozsah výroby nových pořadů, a to všech žánrů.

Pokud by k navýšení poplatků nedošlo, musela by se omezit produkce?

Ekonomická síla veřejnoprávních vysílatelů v Evropě je různá a má vliv především právě na jejich schopnost vyrábět vlastní pořady. Média s menším objemem finančních prostředků se stávají pouze vysílateli a významně omezují svou roli producenta původní televizní tvorby. S tím pak souvisí i role médií veřejné služby v celém sektoru kreativní ekonomiky dané země.

Podle výpočtů televize současná částka po započtení inflace odpovídá výši 183 korun. Je toto číslo, na které byste chtěli poplatky zvednout?

Současný poplatek byl stanoven v roce 2008. Od té doby vzrostla průměrná mzda v České republice o 64 % a důchody o 65 %. Kdybychom k současným 135 korunám připočítali jen to, co z poplatku ukrojila za 14 let inflace, poplatek bude ve výši 183 korun. ČT navíc spustila nové kanály, rozšířila služby pro diváky a zkvalitnila program. ČT považuje za zásadní, aby se jednorázově navýšil poplatek do roku 2024 na 150 korun a do budoucna došlo zákonem k valorizaci poplatku podle kumulované inflace.

Petr-Fiala iZdroj fotografie: Úřad vlády ČR
Petr Fiala

S poplatkem ve výši 183 korun tedy nepočítáte?

Díky efektivitě výroby a úsporám nevidíme nutnost dorovnat výši poplatku na úroveň inflace, tedy na 183 korun. Zvýšení o 15 korun měsíčně znamená pro každého člena průměrné české domácnosti roční náklad navíc 45 korun. Je to samozřejmě nepopulární, ale takové zvýšení je odůvodněné a pro většinu rodin nebude mít zásadní dopad do rozpočtu.

Mělo podle vás dojít ke zvýšení poplatků už dřív?

České televizi se doposud, díky hospodárnému fungování, dařilo vyrábět více a levněji, než kdy v historii vyráběla. Má o tři kanály víc než v roce 2010 a je úspěšná z hlediska sledovanosti, počtvrté za sebou je například nejvyhledávanějším tuzemským vysílatelem. A protože funguje hospodárně, nemusela prozatím přikročit k omezení rozsahu a kvality služeb nabízených divákům.

Říkáte prozatím. Má ale Česká televize stále kde brát?

Za uplynulých deset let byly možnosti úspor vyčerpány. A pokud by se financování ani po roce 2024 nezměnilo, není možné najít další vnitřní úspory, kupříkladu tak, že se přesoutěží smlouvy na energie nebo třeba bude ČT jinak provozovat autopark.

Diskuze Vstoupit do diskuze
84 lidí právě čte
Ondřej Kočí
Autor článku

Ondřej Kočí

Zobrazit další články