Otec genetiky G.J. Mendel by oslavil 200 let. Na jeho počest se v Česku chystají kulturní akce

Na letošek připadají oslavy 200 let od narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela. K této příležitosti se v Česku odehraje řada akcí.

i Zdroj fotografie: se souhlasem Jakuba Cardy
                   

O tom, jak vše bude probíhat a co se chystá, jsme si povídali s Jakubem Cardou, vedoucím aktivit k oslavám G. J. Mendela a ředitelem Společně o.p.s.

Dojde například k rekonstrukci skleníku, kde Mendel křížil hrášek či k postavení sochy na jeho počest, a to na náměstí, které nese jeho jméno. Soutěž o nejlepší návrh nedávno skončila, kdo vyhrál a co má tento návrh symbolizovat?

Soutěž o nejlepší návrh sochy pro G. J. Mendela vyhrál Jaromír Gagulák, brněnský rodák a patriot, který v roce 2001 získal cenu Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost. Návrh má symbolizovat práci G. J. Mendela, který na základě svých pokusů zjistil zákonitosti, které se vztahují k přenosu alel z rodičů na potomstvo. Takto byla exaktně formulována tři pravidla, která byla později definována jako Mendelovy zákony dědičnosti. 

Jak vypadá vítězné dílo, už to můžete prozradit?

Předkládané dílo „Hrachovina“ odkazuje k těmto zákonům dědičnosti. Monumentální část díla znázorňuje křížení alel při úplné dominanci, kdy dochází v parentální generaci ke křížení jedinců heterozygotních v obou znacích. Zde docházíme při použití Mendlova čtverce k výslednému fenotypovému štěpnému poměru 9 : 3 : 3 : 1, tady znázorněných jako devět kulatých žlutých, třech kulatých zelených, třech hranatých žlutých a jedné hranaté zelené.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Jakuba Cardy
Oslavy výročí

 Kdy bude monument na náměstí reálně stát?

Začátek instalace monumentu v prostoru Mendlova náměstí je v plánu bezprostředně po ukončení veškerých prací spojených s jeho aktuální rekonstrukcí.

Váže se k němu nějaká zajímavost? 

Za jednu z největších zajímavostí považujeme umístění jmen významných donátorů přímo na sochu, stejně jako i vložení jejich fyzické a sekvenované DNA do vnitřní uzamykatelné části sochy. Jedná se o určité zanechání odkazu pro budoucí generace.

Mohou lidé finálové návrhy vidět?

Aktuálně probíhá výstava všech přihlášených návrhů v OC Galerie Vaňkovka Brno, kde se můžete seznámit s jejich autory, modely, vizuály a popisy, které vedly k jejich realizaci. Výstava probíhá do 28.2.2022, takže ji neváhejte navštívit. 

iZdroj fotografie: se souhlasem Jakuba Cardy
Oslavy výročí

Co světu Gregor Johann Mendel přinesl? 

Ačkoliv to paradoxně není mezi českou veřejností příliš známo, G. J. Mendel byl zakladatelem oboru genetiky – vědy, která má vliv na vše kolem nás a provází nás celým naším životem. Ve světovém měřítku se řadí mezi jedny z nejvýznamnějších osobností dějin, jako byl například Albert Einstein, Isaac Newton či Charles Darwin.

Jestli se nepletu, byl také opatem Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně…

Ano, dokázal propojit víru a vědu. Byl také vášnivým včelařem a jakožto meteorolog byl prvním, kdo popsal jev zvaný tornádo.

Jaké další akce k příležitosti takto významného výročí chystáte? 

Plánovaných akcí je celá řada. Kromě již výše zmíněných pak chystáme velké oslavy zvané Mendel Festival, mezinárodní genetickou konferenci, vystavení originálu Mendelova rukopisu v Bruselu a v Paříži nebo například účast na EXPU 2020 v Dubaji, kde bude vystaven i model sochy G. J. Mendela, která na Mendlově náměstí vyroste.

Diskuze Vstoupit do diskuze
94 lidí právě čte
Autor článku

Martin Duplák

Bývalý redaktor webu ČT24, jehož koníčkem, a dlouhodobě i denní prací, jsou ekonomika a finance. Zaměřuji se také na kulturu a osobnosti.

Zobrazit další články