Omikronem se může nakazit až 200 tisíc lidi denně. Oficiální čísla budou ale mnohem nižší, vysvětluje expert

Omikron decimuje celý svět. Přesto není velký nárůst hospitalizovaných v nemocnicích. Podle odborníků se ale omikronem nakazíme všichni, oficiální data ale mohou být jiná.

i Zdroj fotografie: GettyImages
                   

Celý svět se momentálně snaží bojovat s vlnou omikronu. Tato mutace nemoci covid-19 téměř zastínila ještě donedávna nejrozšířenější deltu. O tom, co všechno lze z dat vyčíst a jak se sbírají, jsme si povídali s Matyášem Hančlem, PR a marketingový manažerem DIANA Biotechnologies.

Jakým způsobem zasahuje varianta omikron do současné situace, jak moc už podle vašich dat převažuje?

Naše nejnovější data ukazují, že již nyní varianta omikron v ČR tvoří 80 až 90 %. Dostali jsme se tedy do stádia, kdy tato varianta v ČR dominuje, a i celkový počet nakažených tedy začíná prudce stoupat (za poslední týden se celkový počet nových případů více než zdvojnásobil a nárůst začíná nabírat na dynamice).

Jak je to ve světě, jsou údaje podobné?

Ano, tato čísla jsou konzistentní s daty ze světa. Při publikování modelu jsme vycházeli i z komparace s ostatními zeměmi.

iZdroj fotografie: DIANA Biotechnologies
Predikce vývoje omikronu

Z čeho vlastně vycházejí vaše měření, jak to funguje?

Výskyt varianty omikron monitorujeme ve spolupráci s našimi partnerskými laboratořemi v sedmi krajích. Aktuálně máme data z 20 % všech českých PCR testů, které zaznamenaly v daném období kolem 25 % všech pozitivních výsledků. Naše ultra citlivé testy jsou navrženy tak, že umožňují odhalit o jakou variantu se jedná bez nutnosti sekvenace. V prosinci jsme je dokázali upravit tak, aby spolehlivě detekovaly právě variantu omikron. V minulosti jsme obdobným způsobem úspěšně sledovali i výskyt britské varianty.

Praha je ve vašich výpočtech jasně „omikronová“, další části země ji následují postupně. Je to tím, že z Prahy máte nejvíce údajů?

Ano, největší podíl omikronu sledujeme v Praze, naopak nejmenší v Ostravě. V Praze již počet nových případů covid-19 přesáhl maxima na vrcholu předchozí vlny. Nicméně vzhledem k dynamice nárůstu omikronu a dostupných dat odhadujeme, že rozdíl mezi regiony je jen v řádu několika dnů, maximálně jednoho až dvou týdnů.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Testování na covid-19

Počty v celé ČR se za minulý týden téměř zdvojnásobily a 19. ledna bylo odhaleno dokonce přes 32 000 případů, což ukazuje, že nárůst nabývá na dynamice a jedná se o nový rekord, který bude bohužel v nejbližších dnech znovu překonán. Nárůst přesto přišel o něco později, než jsme predikovali, to je dáno zřejmě tím, že v našem datasetu jsou nadměrně zastoupena data z velkých laboratoří ve velkých městech, kde varianta převládla dříve než ve zbytku republiky.

Jak se bude situace dále vyvíjet, kolik nakažených denně se dá v České republice předpokládat?

Optimistické scénáře společnosti ukazují okolo 100 tisíc pozitivních za den, nelze ale vyloučit i variantu s přírůstkem 200 tisíc pozitivních denně. Důležité je podotknout, že počty nově nakažených budou výrazně vyšší, než bude oficiálně známo na základě testování, kapacita PCR testů nebude dostatečná pro odhalení všech případů (a řada lidí na testy už ani nechodí). Kvůli omezené PCR kapacitě nelze očekávat výrazně více než 50 tisíc případů denně.

Kdy podle vás nastane kulminace současné vlny omikronu?

Za předpokladu stejného šíření viru jako doposud, náš model predikuje vrchol epidemie okolo 3. února.

Diskuze Vstoupit do diskuze
58 lidí právě čte
Autor článku

Martin Duplák

Bývalý redaktor webu ČT24, jehož koníčkem, a dlouhodobě i denní prací, jsou ekonomika a finance. Zaměřuji se také na kulturu a osobnosti.

Zobrazit další články